fbpx
  • +420 721 224 708
  • Based in Litomyšl
  • info@lukaswebsite.cz
Optimalizace pro vyhledávače

Proč nesmíte opomínat vyhledávače

Metrikou úspěšných webových stránek velmi často bývá příjemné uživatelské prostředí, vymazlený design nebo snad výše investovaných peněz. Jak to ale bývá, míra úspěchu je poněkud komplexní stav. Kromě výše uvedeného záleží na kvalitě obsahu, technickém zpracování, interakci se sociálními sítěmi a na práci se zákazníky samotnými a na dalších parametrech, které bychom mohli shrnout do problematiky disciplíny, kterou označujeme jako „optimalizace webových stránek pro vyhledávače“, nebo také jako „SEO“.

Všechny vyhledávače jako Google, Yahoo, Bing nebo český Seznam berou při posuzování webu v potaz mnoho aspektů, na jejichž základě poté vyhodnotí, na jakou pozici daný web umístit ve výsledcích vyhledávání. V obecné rovině můžeme SEO rozdělit na On a Off page faktory. V prvním případě hovoříme o faktorech, které můžeme ovlivnit, nastavení výběru vhodného názvu URL, vhodných klíčových slov, technické zpracování apod. Ve druhém případě jde o stav, který neovlivníme. Můžeme tomu ale napomoci. Jak? Důkladným linkbuildingem, správou sociálních sítí, komunikací se zákazníky apod.

Některé agentury, SEO specialisté a další ještě jako samostatnou kategorii rozlišuji tzv. technické SEO, v našem případě obsažené v rámci On page faktorů.

Jak už jsme uvedli v úvodu, SEO je komplexní a složitá disciplína, složená z mnoha oborů, v agenturách tak můžete narazit na samostatné SEO specialisty věnující se technické stránce webu, na správce sociálních sítí, pracovníky pro liknbuilding, copywritery apod. V následujících řádcích vás seznámíme se základními prvky optimalizace, na které je důležité myslet již před samotnou tvorbou webu.

Rychlost načítání webových stránek

Jedním z nejdůležitějších faktorů z hlediska SEO je rychlost načítání webových stránek. V závislosti na rychlosti webu se odvíjí i pohled vyhledávačů na vaše webovky a dle toho je také umístí. Rychlost je velmi důležitá také z pohledu uživatele. Čím delší vykreslování stránek, tím roste možnost, že potencionální zákazník opustí váš web a přejde ke konkurenci. Lidé jednoduše nemají čas a preferují rychlost.

Na rychlost bychom měli pamatovat už při plánování tvorby webových stránek. Výběrem kvalitního hostingu a v případě redakčního systému i kvalitní šablony.

V LukasWebsite dáváme přednost společnosti Onebit, případně Forpsi. Služby si můžete prohlédnout ZDE a ZDE.

Ať už používáte jakýkoliv web, pamatujte, nerozhodujte se podle ceny, vždy si projděte poskytované služby a podle toho se rozhodujte. Ne vždy je vysoká cena zárukou kvality.

Responzivita

V současnosti je zcela přirozené, že více jak polovina uživatelů internetu brouzdá po internetu na svých chytrých telefonech nebo tabletech. Nicméně rozlišení telefonu je oproti desktopům a velkým monitorům odlišné, menší a dle toho by se také měly chovat webové stránky. Vyhledávače při zobrazování ve výsledcích vyhledávání upřednostňují weby s tzv. responzivitou, tedy webové stránky, které jsou přizpůsobené jak pro telefony, tak i pro tablety, notebooky a monitory. Důvodem jsou uživatelé, kterým tak pomocí responzivity zajišťujeme lepší prožitek a ovládání webových stránek. Ostatně zkuste si najít webové stránky, které nejsou responzivní, musíte prsty přibližovat texty, tlačítka, která jsou jinak malá a další části webu či informace, které hledáte.

Robots.txt a Sitemap.xml

Stále je řeč o vyhledávačích, ale jak oni vlastně pracují. Představte si velkou „armádu“ robotů, co neustále procházejí internet a indexují webové stránky. Procházení a indexaci můžeme významně ovlivnit a každé webové stránky by pro tuto činnost měly být uzpůsobeny.

Robots.txt
Pomocí tohoto souboru můžeme dávat robotům direktivy, jaké stránky neprocházet a neindexovat a naopak. Důrazně ale varujeme před neodborným zásahem do tohoto souboru. Máte-li pocit, že je váš web špatně umístěn, nechte si ho zkontrolovat odborníkem, jehož cesty pravděpodobně povedou nejprve za tímto souborem.

Sitemap.xml
Další soubor, který byste neměli opomenout. Je to mapa webových stránek, tedy seznam URL, které chcete, aby vyhledávače prošly a zaindexovaly. Soubor sice nemá vliv jako robots.txt, protože ho můžou roboti ignorovat, nicméně dáváte jim najevo, jaké webové stránky jsou pro vás prioritní.

Meta popisky a titulek

Tzv. Meta Description a Title Tag jsou z hlediska úspěšnosti webových stránek velmi důležité. Sami o sobě nemají příliš velký vliv na vyhledávače, neboť ti se můžou rozhodnout ho ignorovat a dosadit úryvky z vašeho webu dle vlastního výběru, nicméně z pohledu uživatele jsou podstatné. Jde o titulky a popisky, které se objeví ve vyhledávání po zadání nějakého klíčového slova, na které web cílí. Každý provozovatel webu by měl dbát na správný obsah těchto popisků.

Title tag
Titulek by měl být dlouhý do 55 znaků. Nicméně čím kratší tím lepší, ale pozor, nejít z extrému do extrému. A jak by měl titulek vypadat?
A) měl by být relevantní
B) měl by obsahovat výzvu k akci
C) měl by obsahovat klíčové slovo, které nejlépe umístit na začátek
D) měl by obsahovat název společnosti nebo produktu či služby

Meta Description
Jeden z mnoha meta tagů, který se píše do hlavičky webu (). Stejně jako v předešlém případě platí i pro tento popisek určitá pravidla. Délka se obvykle uvádí mezi 70 až 155 znaky. A jak je to s obsahem? Pro Meta popisek platí následující:

A) měl by být relevantní, poutavý a srozumitelný
B) měl by obsahovat klíčové slovo/frázi
C) měl by mít odpovídající délku
D) měl by obsahovat výzvu k akci nebo benefit vyplývající z vašeho produktu či služby

Hierarchie titulků H1-H6

Sitemap.xml slouží jako návod pro vyhledávače, k jejich orientaci na vašem webu. Pomocí titulků jim pak ukazujete cestu skrze váš obsah. Každá stránka by měla obsahovat jeden titulek H1, který by měl obsahovat klíčové slovo a měl by být výstižný a srozumitelný. Titulky dále píšeme hierarchicky, tak jak jdou, tedy H2 a dále.

Závěr

Problematika optimalizace webových stránek pro vyhledávače je velmi obsáhlé téma a jsou zde desítky faktorů, které ať už přímo nebo nepřímo ovlivňují „rozhodnutí“ vyhledávačů, na jakém místě váš web umístí. Nepodceňujte SEO. Zkuste si vyhledat váš web ve vyhledávání, jakou má pozici? Špatnou? Pak je čas se zamyslet. Výše uvedené faktory mohou být rozhodující.

Pokud si ale chcete být jistí, napište nám, sejdeme se a my vám provedeme SEO audit.

Komentáře

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leťme vzhůru